Boot MilieuConsult


Boot MilieuConsult is sinds 1995 als zelfstandig milieuadviesbureau actief in het milieu van bodem en water. De kernactiviteiten liggen op het raakvlak van onderzoek en beheer van een aantal disciplines: geohydrologie, bodemkunde, milieukunde en omgevingswetenschappen.

Deze kennis is door ir Gerhard Boot opgedaan aan de Wageningen Universiteit, destijds in de studierichting Cultuurtechniek, tegenwoordig Land and Water Management genoemd. Vóór die tijd werd hij meer praktisch geschoold aan de Hogeschool Larenstein waar de kiem gelegd werd voor een voortdurende passie voor de watergerelateerde ruimtelijke omgeving. In die periode was Gerhard een van de pioniers in een internationaal georiënteerd werkveld met een buitenlandse stage.

Na een ruime specialistische ervaring op gebied van bodem en water in de advieswereld van twee grote Nederlandse ingenieursbureaus en twee specifieke milieu-adviesbureaus werd gekozen voor een zelfstandige uitoefening van de knepen van het vak: Boot MilieuConsult was een feit.